DÂY CHUYỀN MÁY CẮT TÁCH HẠT ĐIỀU TỰ ĐỘNG

DÂY CHUYỀN MÁY CẮT TÁCH HẠT ĐIỀU TỰ ĐỘNG. CÔNG SUẤT 800-1000KG NGUYÊN LIỆU MỘT GIỜ, SỬ DỤNG 2 LAO ĐỘNG